Vietnamesehòa thuậnHợp nhau
Englishharmonious
nounhɑ'məʊniəs
Hòa hợp là hợp lại thành một khối do có sự hài hoà với nhau.
Ví dụ song ngữ
1.
Hai nước đã duy trì mối quan hệ hòa thuận trong nhiều năm.
The two countries have maintained a harmonious relationship for many years.
2.
Mối quan hệ hòa thuận của họ một phần xuất phát từ những mục tiêu giống nhau.
Their harmonious relationship resulted in part from their similar goals.
Ghi chú
Từ hamonious (hòa thuận) ít được dùng để nói đến phẩm chất của một người, nhưng từ này thường được dùng trong các trường hợp như:
Mối quan hệ hòa thuận: a hamonious relationship
Một nhóm tòa nhà bố trí hài hòa: a harmonious group of buildings
Những âm thanh du dương: harmonious sounds
banner-vertical
banner-horizontal