Vietnamesehít đấthít xà
Englishdo push-upsdo pull-ups
noundu ˈpʊˌʃʌps
Hít đất là một bài tập thể dục thông thường được thực hiện bằng cách nâng cao và hạ thấp cơ thể trong tư thế nằm sấp bằng cách sử dụng cánh tay.
Ví dụ song ngữ
1.
Sau đây là động tác hít đất.
It is followed by traditional push-ups.
2.
Một người mới bắt đầu với khoảng 25 lần hít đất và sau đó tăng dần trong các tháng tiếp theo.
A beginner starts with about 25 push-ups and then gradually increase over the following months.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số cụm từ trong tiếng Anh để chỉ một số động tác thể dục nha!
- do push-ups (hít đất)
- do pull-ups (hít xà)
- plank (chống khuỷu tay)
- squat (ngồi xổm)
- do sit-up (gập bụng)
- play with a hoop (lắc vòng)
banner-vertical
banner-horizontal