Vietnamesehệ thống sinh dục nam
Englishmale reproductive system
nounmeɪl ˌriprəˈdʌktɪv ˈsɪstəm
Hệ thống sinh dục nam gồm có: tinh hoàn và bộ phận sinh dục phụ như đường dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tuyến hành niệu đạo, túi tinh và dương vật.
Ví dụ song ngữ
1.
Hệ thống sinh dục nam giới nằm ở bên ngoài cơ thể.
The male reproductive system is mostly located outside of the body.
2.
Tiết niệu là một chuyên khoa y tế liên quan đến hệ tiết niệu và hệ thống sinh dục nam.
Urology is a medical specialty dealing with the urinary system and male reproductive organs.
Ghi chú
Hệ thống sinh dục nam có chức năng tạo ra tế bào sinh sản hay còn gọi là tế bào sinh dục (tinh trùng, trứng) và hormone sinh sản. Một số cơ quan của hệ thống này gồm:
  • Dương vật: penis
  • Bao quy đầu: foreskin
  • Tinh hoàn: testes
  • Tuyến tiền liệt: prostate