Vietnamesedân tộc hoa
Englishthe Chinese
nounʧaɪˈniz
Dân tộc Hoa là một trong 54 dân tộc được công nhận tại Việt Nam.
Ví dụ song ngữ
1.
Dù được sinh ra ở Việt Nam nhưng bố mẹ anh ấy là người Hoa.
Although he was born in Vietnam, his parents are Chinese.
2.
Người Hoa nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng của họ.
The Chinese people are famous for their diversed cuisine.
Ghi chú
Trên thế giới có rất nhiều tộc người cùng sinh sống và tương tác với nhau mỗi ngày. Chúng ta cùng điểm qua một vài tộc người cơ bản thường gặp trong tiếng Anh nhé:
người (dân tộc) Hoa: the Chinese
người (dân tộc) Mễ: the Mexicans
người (dân tộc) Mỹ-Latin: the Latin-American
người châu Âu: the European
banner-vertical
banner-horizontal