Vietnamesecung hoàng đạobản đồ sao
Englishzodiac
nounˈzoʊdiˌæk
Trong chiêm tinh học phương Tây, các cung Hoàng Đạo là mười hai cung 30°Của Hoàng Đạo, bắt đầu từ điểm phân Vernal, còn được gọi là Điểm Đầu của Bạch Dương. Thứ tự của các cung Hoàng Đạo là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.
Ví dụ song ngữ
1.
Cung hoàng đạo của bạn là gì?
What is your sign of zodiac?
2.
Theo các nhà chiêm tinh học, có tổng cộng 12 cung hoàng đạo.
According to astrologers there are 12 signs of the zodiac.
Ghi chú
Sự khác biệt giữa cung hoàng đạo (zodiac) và chòm sao (constellation) nằm ở chỗ, tên của mỗi cung hoàng đạo được lấy từ một chòm sao đại biểu, thường tương ứng với tháng mà chòm sao đó sáng nhất.
Ví dụ: Do you know that zodiac signs are inspired by their corresponding constellation? (Bạn có biết rằng các cung hoàng đạo được lấy cảm hứng từ chòm sao tương ứng của chúng?)
banner-vertical
banner-horizontal