Vietnamesecon giápcan chi
Englishchinese zodiacsexagenary cycle
nounʧaɪˈniz ˈzoʊdiˌæk
Hệ tính 12 con giáp hay được gọi là Can Chi là một hệ thống đánh số chu kỳ được dùng nhiều ở các nước Á Đông, cụ thể là Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore và một số quốc gia khác. Cách tính này áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60, dùng để tính thời gian (ngày, giờ, năm, tháng).
Ví dụ song ngữ
1.
Chúng tôi thậm chí còn tham khảo đến 12 con giáp trước khi bắt đầu mối quan hệ.
We even refer to the Chinese zodiac when entering into romantic relations.
2.
Hệ thống 12 con giáp đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa châu Á.
The Chinese zodiac plays a significant role in Asian cultures.
Ghi chú
Hệ thống 12 con giáp được sử dụng rộng rải trong văn hóa Trung Hoa bao gồm các từ sau trong tiếng Anh:
- Rat : con chuột
- Ox: con trâu
- Tiger: con hổ
- Rabbit: con thỏ
- Dragon: con rồng
- Snake: con rắn
- Horse: con ngựa
- Goat: con dê
- Monkey: con khỉ
- Rooster: con gà trống
- Dog: con chó
- Pig: con heo
banner-vertical
banner-horizontal