VietnamesecổCái cổ
Englishneck
nounnɛk
Cổ là một phần của cơ thể, thường có ở các động vật có xương sống, là nơi bắt đầu của cột sống, phân biệt phần đầu và phần thân.
Ví dụ song ngữ
1.
Động vật có chiếc cổ dài nhất thế giới là hươu cao cổ.
The animals that have the longest necks in the world are giraffes.
2.
Bạn nên giữ ấm cổ nhất là vào mùa đông vì đây là bộ phận duy nhất để vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng từ tim lên não.
You should keep your neck warm especially in winter because this is the only way to transport oxygen and nutrients from your heart to your brain.
Ghi chú
Các bộ phận cơ thể người cơ bản nhất bao gồm:
  • Đầu: Head
  • Cổ: Neck
  • Phần Thân: Torso
  • Tay: Arm
  • Chân: Leg