Vietnamesechuối khô
Englishdried banana
noundraɪd bəˈnɑnə
Chuối khô là chuối để nguyên quả phơi khô hoặc sấy khô.
Ví dụ song ngữ
1.
Khác với vị giòn của chuối sấy, chuối khô có vị ngọt và dẻo.
Dried bananas have a sweet and soft flavor, as contrast to the crisp taste of banana chips.
2.
Chuối khô là món thường có mặt trên các mâm bánh kẹo ngày Tết.
On Tet vacation, dried bananas are frequently found on the confectionery trays.
Ghi chú
Trên thị trường hiện nay có 2 sản phẩm từ chuối khô được dùng phổ biến là:
  • Banana chips: chuối cắt lát mỏng sấy khô
  • Dried banana: chuối để nguyên quả phơi khô hoặc sấy khô