Vietnamesechặt chémtính lố
Englishrip offovercharge
nounrɪp ɔf
Chặt chém là định giá món hàng hay dịch vụ có giá trị cao hơn so với giá gốc, người bán sẽ tìm mọi cách để thu được càng nhiều tiền từ người mua càng tốt.
Ví dụ song ngữ
1.
200 đô la cho một chiếc áo sơ mi, quả là chặt chém mà!
$200 for that shirt. That's a complete rip off.
2.
80$ cho một tách cà phê? Chặt chém ghê thật!
80$ for a cup of coffee? what a rip-off!
Ghi chú
Ngoài ‘rip off’, chúng ta còn có thể dùng ‘overcharge” để nói về việc bán phá giá, bán quá mức tiền cho phép:
- Make sure they don't overcharge you for the drinks. (Hãy đảm bảo rằng họ không tính lố tiền cho các món uống của bạn.)
banner-vertical
banner-horizontal