Vietnamesechào buổi trưa
Englishgood afternoon
noungʊd ˌæftərˈnun
Chào buổi trưa là một câu chào dùng để chào hỏi những người mình gặp vào buổi trưa chiều.
Ví dụ song ngữ
1.
Chào buổi trưa, ông Wilson. Tôi có thể giúp gì cho ông không?
Good afternoon, Mr.Wilson. How can I help?
2.
Mọi người đều quá lười biếng để nói "Chào buổi trưa" với sếp sau giờ nghỉ.
Everyone is too lazy to say "Good afternoon" to the boss after the break.
Ghi chú
Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:
- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening
- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?
- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?
- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?
- Tôi nhớ bạn: I miss you.
- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).
banner-vertical
banner-horizontal