Vietnamesechào buổi sáng
Englishgood morning
noungʊd ˈmɔrnɪŋ
Chào buổi sáng là một câu chào dùng để chào hỏi những người mình gặp vào buổi sáng.
Ví dụ song ngữ
1.
Chào buổi sáng, Peter!
Good morning, Peter.
2.
Đúng là một người đàn ông thô lỗ! Anh ấy hoàn toàn phớt lờ tôi khi tôi nói "Chào buổi sáng!"
What a rude man! He just ignored me when I said "Good morning".
Ghi chú
Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:
- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening
- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?
- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?
- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?
- Tôi nhớ bạn: I miss you.
- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).
banner-vertical
banner-horizontal