Vietnamesechânchi dưới (giải phẫu học), cẳng chân
Englishleglower limb
nounlɛg
Bộ phận của thân thể người và động vật dùng để đi và đứng.
Ví dụ song ngữ
1.
Chân của anh ấy đã bị gãy trong một vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào tuần trước.
His legs were broken in a car accident that happened last week.
2.
Tôi đã ngồi khoanh chân lâu quá nên chân phải của tôi bị tê.
I've been sitting with my legs crossed for so long, my right leg has gone numb.
Ghi chú
Các bộ phận cơ thể người cơ bản nhất bao gồm:
  • Đầu: Head
  • Cổ: Neck
  • Phần Thân: Torso
  • Tay: Arm
  • Chân: Leg