Vietnamesecách thực hiệncách tiến hành, cách làm
Englishimplementationoperation, performance
nounɪmplɪmɛnˈteɪʃən
Cách thực hiện là trình tự, cách làm của một vấn đề nào đó.
Ví dụ song ngữ
1.
Cách thực hiện các quy định trên thực tế có vẻ khá khó khăn.
The practical implementation of the regulations proved difficult.
2.
Cách thực hiện chương trình này cần nhiều bước cụ thể.
The implementation of this programme requires many concrete steps.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt hai từ dễ nhầm lẫn là implementation và operation nha!
- implementation (thực hiện) chỉ quá trình đưa một quyết định hoặc kế hoạch vào hiệu lực (She was responsible for the implementation of the plan. - Cô ấy chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch.)
- operation (vận hành) nói về trình tự thực hiện một chuỗi hành động trở nên có hiệu lực (We should pay attention to the operation of the machine. – Chúng ta cần lưu ý về việc vận hành máy.)
banner-vertical
banner-horizontal