Vietnamesecác dân tộc anh em
Englishethnic groups
nounˈɛθnɪk grups
Các dân tộc anh em là tên gọi những cộng đồng người có chung một ngôn ngữ, một lãnh thổ, một nền kinh tế và một truyền thống văn hoá.
Ví dụ song ngữ
1.
Có tổng cộng 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam.
There are 54 ethnic groups in Vietnam recognized by the Vietnamese government.
2.
Những người thuộc cùng một dân tộc anh em thường chia sẻ chung những giá trị về văn hóa.
People from similar ethnic groups share similar cultural background.
Ghi chú
Khái niệm ethnic groups (các dân tộc anh em) thường hay bị nhầm lẫn với race (chủng tộc), chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ sau nha:
Ví dụ: People in the same country can be assorted to different ethnic groups, but normally they are in the same race. (Những người chung một nước thường được chia thành nhiều tộc người khác nhau, nhưng họ thường đều cùng một chủng tộc).
banner-vertical
banner-horizontal