Vietnamesecà phê sữa
Englishmilk coffee
nounmɪlk ˈkɑfi
Cà phê sữa là cà phê pha với một chút sữa.
Ví dụ song ngữ
1.
Cà phê sữa là loại cà phê được pha với sữa.
Milk coffee is a category of coffee-based drinks made with milk.
2.
Cà phê sữa thường là lựa chọn hàng đầu để bắt đầu một ngày mới.
Milk coffee is usually the top choice to start a day.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng về các loại cà phê phổ biến ở Việt Nam nhé:
  • Cà phê sữa: milk coffee
  • Cà phê đá xay: blended iced coffee
  • Cà phê bạc xỉu: Vietnamese white coffee
  • Cà phê hòa tan: instant coffee
  • Cà phê trứng: egg coffee