Vietnamesebảo trọngbảo trọng nhé
Englishtake caretake care of yourself
nounteɪk kɛr
Bảo trọng là chú ý giữ gìn cho được mạnh khoẻ, an toàn.
Ví dụ song ngữ
1.
Luôn an toàn và bảo trọng nhé, người anh em.
Be safe and take care, brother.
2.
Bảo trọng nhé, và chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó.
Take care, and we will see each other someday.
Ghi chú
Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:
- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening
- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?
- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?
- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?
- Tôi nhớ bạn: I miss you.
- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).
banner-vertical
banner-horizontal