Vietnamesebạn gái cũbạn gái trước đó
Englishex-girlfriendformer girlfirend
nounɛks-ˈgɜrlˌfrɛnd
Bạn gái cũ là người con gái đã từng ở trong một mối quan hệ yêu đương với mình nhưng bây giờ không còn nữa.
Ví dụ song ngữ
1.
Anh ấy có còn liên lạc với bạn gái cũ không?
Is he still in touch with his ex-girlfriend?
2.
Tôi đã cố gắng thuyết phục bạn gái cũ của anh ấy nói chuyện lại với anh ấy, nhưng cô ấy từ chối.
I tried to persuade his ex-girlfriend to talk to him, but she said no.
Ghi chú
Các nhân vật, các bên trong một mối quan hệ bằng tiếng Anh:
- bạn gái: girlfriend
- bạn trai: boyfriend
- cặp đôi: couple
- người thứ ba: third-wheel person
- bạn gái cũ: ex-girlfriend
- bạn trai cũ: ex-boyfriend
- tình địch: love rival
- người đến sau: latecomer
banner-vertical
banner-horizontal